บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัคร วิศวกรจราจรและขนส่ง จำนวน 2 อัตรา

  • งานประจำ
  • Anywhere

บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด
เปิดรับสมัคร >> 👷‍♀️👷🏻วิศวกรจราจรและขนส่ง (Traffic and Transportation Engineer) จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน 🚗🚎🚝🚦
– ทำแบบจำลองด้านจราจรและขนส่ง
– วางแผนการขนส่งทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้า โครงข่ายทางหลวง
– จัดระบบจราจร วิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร
– ทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/จราจรและขนส่ง
– มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐานด้านงานจราจรและขนส่ง การวางแผนด้านการขนส่งงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel, Power Point
– Human Skill มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
– เบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม)
– โบนัสกลางปี และปลายปี (ตามผลงานและตามผลประกอบการของบริษัท)
– ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพกลุ่ม และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
– การอบรม ศึกษาดูงานต่างๆ
– สัมมนาประจำปี (ในประเทศและต่างประเทศ)
– กิจกรรมภายในบริษัท

วันและเวลาทำงาน: วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30-17:30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนรามอินทรา บางเขน กทม.

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาที่ [email protected]
ติดต่อฝ่ายบุคคล
โทร. 062-6752121, 02-1171721