ป.กุ้งเผา หลักสี่-สะพานใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเสริฟ จำนวนมาก รายได้ดี

ป.กุ้งเผา หลักสี่-สะพานใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเสริฟ จำนวนมาก รายได้ดี ขอคนมีประสบการณ์ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักการบริการ

  • ติดต่อสอบถาม เวลา 16.00น.
  • 02-0092135-6
  • 098-3656224

หลักฐานการสมัคร

  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • วุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย