โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล จำนวน 63 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาล กองการพยาบาล จำนวน 63 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 1-16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. (ในวัน เวลาราชการ) ณ บริเวณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2534-7234, 085-1591100