บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคล 190 อัตรา

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท จำนวน 190 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 กรอกใบสมัครและดูรายละเอียดผ่านทาง https://jobs.airportthai.co.th

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. แพทย์อาวุโส ระดับ 6 (ฝ่ายการแพทย์)
 2. พยาบาล ระดับ 3 – 4 / พยาบาลอาวุโส ระดับ 5 – 6 (ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)
 3. วิศวกร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 – 4 (ฝ่ายระบบสารสนเทศ)
 4. ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 5. วิศวกร ระดับ 3 – 4 (สาขาโยธา) (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
 6. วิศวกร ระดับ 3 – 4 (สาขาเครื่องกล) (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
 7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 – 4 (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
 8. วิศวกร ระดับ 3 – 4 (สาขาโยธา) (ฝ่ายสนามบินและอาคาร)
 9. ช่างโยธา ระดับ 2 – 4 (ฝ่ายสนามบินและอาคาร)
 10. วิศวกร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 – 4 (ฝายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ)
 11. เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 – 4 (ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย)
 12. เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3 – 4 (ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย)
 13. ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 (ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
 14. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย)
 15. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย (ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย )
 16. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ (ฝ่ายบริการลูกค้า)
 17. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ (ฝ่ายบริหารการขนส่ง)
 18. ช่างโยธา ระดับ 2 – 4 (ฝ่ายสนามบินและอาคาร)
 19. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ (ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ)
 20. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ (ฝ่ายการท่าอากาศยาน)
 21. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร (ฝ่ายการท่าอากาศยาน)
 22. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย (ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย)
 23. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
 24. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร
 25. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร
 26. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 – 4 (ฝ่ายบำรุงรักษา )
 27. เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย)
 28. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ (ฝ่ายการท่าอากาศยาน)
 29. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร (ฝ่ายการท่าอากาศยาน)
 30. ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 (ฝ่ายบำรุงรักษา)
 31. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร (ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน)