ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’ รอบ 2 วันที่ 11 พ.ย. 2563

และกระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน ซึ่งมีวิธีดังนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” แล้วเลือก “สำหรับประชาชน”
  3. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  5. กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน
  6. เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS
  7. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อติดตั้งลงไปในมือถือ โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตังโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android

ดูร้านที่เข้าร่วมรายการได้ที่ : https://www.facebook.com/saphanmaicity/posts/1791236321033609

Loading