LINE MAN งดเว้นค่าส่งจากโครงการคนละครึ่งทั่วประเทศ ในระยะทาง 5 กิโลเมตรแรก ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้

LINE MAN (ไลน์แมน) ช่วยจ่ายค่าส่งให้ลูกค้าที่สั่งออร์เดอร์คนละครึ่งทุกออเดอร์จากร้านในระยะ 5 กิโลเมตร เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ 18-31 ตุลาคมนี้ ในพื้นที่ 68 จังหวัดทั่วประเทศที่ LINE MAN ให้บริการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้า และกระตุ้นยอดขายร้านอาหารและเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

lineman ไลน์แมน

Loading