บรรยากาศอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “ลมหายใจ” รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการ “ลมหายใจ” รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี) สะพานใหม่

Loading