รถไฟฟ้าจะเปิดใช้งานวันที่ 4 ธันวาคมนี้ รวม 7 สถานี

ข่าวล่าสุดที่ออกมาบอกว่า รถไฟฟ้าจะเปิดใช้งานวันที่ 4 ธันวาคมนี้ รวม 7 สถานีด้วยกัน ได้แก่

สถานีพหลโยธิน 59
สถานีสายหยุด
สถานีสะพานใหม่
สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
สถานีแยก คปอ.
สถานีคูคต

โดยรถไฟฟ้าได้ทำการทดลองวิ่งมาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

Loading