สำนักงานประปาสาขาบางเขน

สำนักงานประปาสาขาบางเขน เป็นหน่วยงานย่อยของการประปานครหลวง (กปน.) ตั้งอยู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 มีหน้าที่ให้บริการด้านประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน

ข้อมูลติดต่อ

  • ที่อยู่: 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • โทรศัพท์: 0 2552 1550 ต่อ 4

Loading