ลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย – มีนบุรี

ไปนั่งกันยัง รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย – มีนบุรี เปิดใช้งานแล้วนะ วันนี้เราจะไปทดลองนั่งกันว่าถ้าเรานั่งจากสายสีเขียวและไปต่อสายสีชมพูจะเป็นอย่างไรบ้าง โดยผมจะนั่งสายสีเขียวจากสถานีสะพานใหม่ ไปลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ จากนั้นจะนั่งสายสีชมพูต่อไปสถานีศรีรัช ไปดูกันเลยครับ

อันดับแรกผมขึ้นสายสีเขียวที่สถานีสะพานใหม่และไปลงที่สถานีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับ

ถึงสถานีสถานีวัดพระศรีมหาธาตุแล้ว

จะมีป้ายบอกทางบอกว่าถ้าจะไปสายสีชมพูต้องไปทางไหน เดินตามทางไปเลยครับ

ด้วยตอนนี้ทางเชื่อมระหว่างสายสีเขียวและสายสีชมพูยังไม่เรียบร้อย เราต้องลงข้างล่างแล้วไปขึ้นสถานีใหม่ก่อนครับ

ทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีวัดพระศรีฯ


บรรยากาศภายในสถานี
มีแผนผังให้ดูด้วยครับ

น้องนมเย็นมาแล้ว

เข้าไปกันเลยครับ

ตอนนี้รถออกจากสถานีวัดพระศรีฯแล้ว

ภายในขบวนครับถึงสถานีศรีรัชเรียบร้อย


Loading