ทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้าออกกองทัพอากาศ (บัตรผ่าน ทอ)

การทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้าออกกองทัพอากาศ (บัตรผ่าน ทอ) สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2566 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ลงทะเบียนขอทำบัตรออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://odmbc-carpass.rtaf.mi.th/ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
  2. ทำบัตรด้วยตนเอง ณ อาคารกองการสงเคราะห์กองทัพอากาศ (ฌาปนกิจ ทอ.) หลังหอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร 80 ปี) เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่ต้องนำไป

  1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนรถ

ติดต่อสอบถาม โทร 02-5346363

Loading