แอป RTAF BUS สำหรับรถเมล์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช – รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)

กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น RTAF BUS รถยนต์โดยสารสวัสดิการ ทอ. เส้นทาง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการมาใช้บริการยัง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.และ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ. โดยจะแสดงพิกัด ระยะเวลาในการรอคอย และจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ ใน Google play เฉพาะระบบ Android เท่านั้น https://play.google.com/store/apps/details?id=io.kodular.mucom64.RTAF_BUS

RTAF BUS
RTAF BUS

Loading