เชิญชวนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 45 ลว. 30 ต.ค. 64

เตรียมตัวให้พร้อม 1 พ.ย. 64 คลายล็อคแล้วจ๊าาา

เชิญชวนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ตามประกาศ กทม. ฉบับที่ 45

ร้านอาหาร/เครื่องดื่มทั่วไป สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ แต่อนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการไม่เกินเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถลงทะเบียน ขอรับการประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ที่ https://thailandsha.com/landing

Loading