Shinkanzen Sushi ยิ่งเจริญสแควร์

Shinkanzen Sushi ร้านอาหารซูชิชื่อดังมาเปิดที่ศูนย์การค้ายิ่งเจริญสแควร์แล้ววันนี้ จุดเด่นของ Shinkanzen Sushi คือราคาที่ย่อมเยา เริ่มต้นคำละ 11 บาท

ข้อมูลร้าน

  • ชื่อร้าน : Shinkanzen Sushi
  • ที่อยู่ : ยิ่งเจริญสแควร์ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

Loading