ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตลาดยิ่งเจริญ

ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตลาดยิ่งเจริญ เป็นศาลเจ้าที่รู้จักกันดีของชาวตลาดยิ่งเจริญเพราะตั้งอยู่ภายในตลาดยิ่งเจริญ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 มาจนถึงปัจุบัน ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาดยิ่งเจริญรวมถึงประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ผู้ค้า และชาวตลาดยิ่งเจริญจะขอพรให้ค้าขายร่ำรวย มีโชคมีลาภ ประสบความสำเร็จในชีวีต ของไหว้ขอพร และแก้บนจะเป็น ยาสูบสมุนไพรและเซี่ยงชุน สามารถมากราบไหว้ขอพร ได้ทุกเทศกาล