ข่าวสาร

ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเกาะสุวรรณาราม วันที่ 29 – 30 ตุคาคม 2566

ตุลาคม 27, 2023 admin 0

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเกาะสุวรรณาราม วันที่ 29 – 30 ตุคาคม 2566 ตามกำหนดการนี้

Loading