ข่าวสาร

SBAC COVER DANCE CONTEST 2022

ธันวาคม 24, 2021 admin 0

ขอเชิญชวนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อายุระหว่าง 14-19 ปี ร่วมเข้าแข่งขัน SBAC COVER DANCE CONTEST 2022 ประกวดเต้น C