ข่าวสาร

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10)

กรกฎาคม 5, 2023 admin 0

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสายไหม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กรณีหากผู้เสียภาษีต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี (ภ.ด.ส.10) สามารถส่งข้อมูลการแก้ไข

Loading