ข่าวสาร

ภาพถนน “วิภาวดีรังสิต” เชื่อม “ถ.เทพรักษ์” จาก Google Earth

พฤศจิกายน 10, 2022 admin 0

อัพเดทถนนเชื่อมระหว่าง ถ.วิภาวดีรังสิต กับ ถ.เทพรักษ์ จำนวน 6 ช่องจราจร ภาพจาก Google Earth ตอนนี้กำลังก่อสร้างถนนทั้งจากฝั่ง ถ.พหลโยธินและฝั่ง ถ.วิภา

Loading