ข่าวสาร

ระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ผู้ติดเชื้อโควิด-19

กรกฎาคม 20, 2021 admin 0

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่านใดที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ต้องการเข้าระบบการดู

Loading