ภาพถนน “วิภาวดีรังสิต” เชื่อม “ถ.เทพรักษ์” จาก Google Earth

อัพเดทถนนเชื่อมระหว่าง ถ.วิภาวดีรังสิต กับ ถ.เทพรักษ์ จำนวน 6 ช่องจราจร ภาพจาก Google Earth ตอนนี้กำลังก่อสร้างถนนทั้งจากฝั่ง ถ.พหลโยธินและฝั่ง ถ.วิภาวดี มาถึงคลองลาดพร้าวพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง
ฝั่ง ถ.พหลโยธินอยู่ระหว่างซอยพหลโยธิน 69/2 ถึง 69/3 และเชื่อมต่อกับถนนเทพรักษ์
ฝั่ง ถ.วิภาวดีรังสิต ได้ก่อนสร้างบริเวณปากซอยวิภาวดีรังสิต 72 ขนานไปกับทิศใต้ของท่าอากาศยานดอนเมือง มาถึงคลองลาดพร้าว