วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดหนองผักชี)

วัดราษฎร์นิยมธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองผักชี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดราษฏร์ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2440 โดย นายเถิ่ง ไม่ทราบนามสกุล ได้อุทศที่ดินให้และร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้น

สาเหตุที่เรียกว่าวัดหนองผักชีเนื่องจากที่สร้างวัดบริเวณที่ตั้งมีบึงกว้างและลึก ชาวบ้านเรียกว่า บึงหนองผักชี จึงได้เรียกชื่อตาม ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารขอเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า “วัดราษฎร์นิยมธรรม” จวบจนถึงปัจจุบัน

ปูชนียวัตถที่สำคัญ คือ หลวงพ่อดำ เล่ากันว่าลอยน้ำมาเกยที่คลองหน้าวัด เมื่อ พ.ศ. 2485 ชาวบ้านช่วยกันยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น เจ้าอาวาสจึงจุดธูปอาราธนา จึงสามารถยกขึ้นจากน้ำได้ และอัญเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระมีรูปพรรณสัณฐานเนื้อสัมฤทธิ์สีดำเป็นศิลปะเชียงแสน นั่งขัดสมาธิปางสะดุ้งมาร จะมีมหรสพเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

ภายในวัดราษฏร์นิยมธรรม ยังมีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ที่บรรจุ สรีระสังขาร พระครูวรเวทวิศิษฏิ์ (หลวงพ่อสูง) อดีตเจ้าอาวาส พระสงฆ์ที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าไปสักการะได้ และ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ขอโชค ขอลาภ ขอพรสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการ

  • ที่อยู่ : ซอย พหลโยธิน 52 แขวง คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/fDegBMxvgHpjGfPi9

Loading