ตลาดนัดยิ่งเจริญ N20 สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น โชว์ เปิดหมวกฟรี! 

เปิดพื้นที่ฟรี! สำหรับคนมีของ! ตลาดนัดยิ่งเจริญ N20 สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น โชว์ เปิดหมวกฟรี!

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
  • สมัครที่ https://bit.ly/3LjNJTn
  • หรือโทร. 093-529-2699
  • สถานที่ : บริเวณลานกิจกรรมตลาดนัดยิ่งเจริญ N20 ลานจอดรถที่ 2 ตลาดยิ่งเจริญ